De tijd die nodig is om een tapijtvloer te reinigen, hangt af van de grootte van de vloer en de mate van vervuiling. Over het algemeen duurt het reinigen van een tapijtvloer enkele uren.